Kilise (anlam ayrımı)

Kilise kelimesi Hristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

  • Kilise (bina): İbadet, nikah töreni gibi dini vazifelerin yerine getirildiği bina, tapınak.
  • Kilise (örgüt): Kendi din adamları, binaları, diğerlerinden farklı doktrinleri bulunan Hıristiyan mezhepleri. Örneğin: