Kilikya Denizi

Kilikya Denizi, Eski Kilikya ile Kıbrıs adası arasında kalan bugün Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kalan Akdeniz'e bağlı bir marjinal denizdir. Deniz adını antik çağda Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Kilikyalılar'dan almıştır.