Kişisel mülkiyet (anlam ayrımı)

Kişisel mülkiyet bir mülkiyet türüdür.

Kişisel mülkiyet şu anlamlara da gelebilir: