Kişisel koruyucu ekipman

Kişisel koruyucu ekipman, koruyucu giysi, kask, koruma gözlüğü veya kullanıcının vücudunu yaralanma ve enfeksiyon gibi dış tehlikelere karşı koruyacak şekilde tasarlanmış diğer giysi veya ekipmandır. Kişisel koruyucu ekipmanın amacı, mühendislik ve idari kontrollerin bu riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmek için mümkün veya etkili olmadığı durumlarda çalışanların maruz kalabileceği tehlikeleri azaltmaktır.

İnşaat ekipmanları

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir