Kesme taş

Her yüzeyi mimari bir yapıda kullanılmak üzere yontulup düzeltilmiş düzgün taşlar

Kesme taş, her yüzeyi mimari bir yapıda kullanılmak üzere yontulup düzeltilmiş düzgün taşlara verilen isimdir.

Kesme taş blokları, tarihi bir tasvir.
Göbekli Tepe'de bulunan taşlar kesme taşların ilk örneklerindendir.