Kesitsel yoğunluk

Kesitsel yoğunluk (Sectional density, SD), bir cismin kütlesinin, en kalın yerinin çapının karesine oranı. Bu değer geometrik şekli beyan edebildiği gibi, basınç sonucu direnci nasıl kırabileceğini de gösterir. Örn. bir iğnenin SD değeri çok yüksek olduğundan rahatlıkla delme kabiliyetine sahip iken, eşit kütleli aynı metalden yapılmış bir çivi veya bir borunun delme kabiliyetleri orantılı olarak azalmaktadır.

HesaplanmasıDüzenle

Tanımdan çıkarılacağı gibi:

 

M: Kütle

d: Cismin en kalın yerinden alınan kesitin çapı

BalistikDüzenle

Kesitsel yoğunluk, balistik katsayının hesaplanmasında kullanılır. Geometri açısından bir çekirdeğin yapısının en önemli değeridir.

Balistikte, Avrupalı üreticiler M'i genelde gram olarak verir (gram/m2) ancak gren, kg veya lb. olarak da verilebilir.[1]

HesaplanmasıDüzenle

 [2]

P: Basınç

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hornady Handbook of Cartridge Reloading, 9th edition. 2012
  2. ^ Sectional Density and Ballistic Coefficients