Kerbiyye

(Kerb’îyye sayfasından yönlendirildi)


Kerb’îyye; Muhammed bin el-Hânifîyye'nin ölmediğine, fakat Medine'nin batısındaki Radva Dağı'nda yaşamakta olduğuna, yanında bulunan bir aslan ve bir de kaplan tarafından korunmakta olduğuna ve yiyeceğinin sabah akşam kendisine ulaştırılmakta olduğuna inanılan Ebû Kerb’ed-Darîr ve ona tâbi olanların oluşturduğu Keysân’îyye'nin kollarından ve Ghulat-i Şîʿa'dan olan bir fırka.[1]

Mehdi inancı

değiştir

İ'tikatları arasında Muhammed bin Hânifîyye'nin Allah'ın takdir ettiği bir zamanda Mehdi olarak ortaya çıkacağı ve yeryüzünde hakimiyetini kuracağı beklentisi de yer alır. Bu düşünce Küseyyir ve Seyyîd el-Himayrî isimli şairlerin şiirlerinde işlenmiştir.[2]

Müntesipleri

değiştir

Muhammed bin el-Hânifîyye'nin ilâh olduğunu öne süren ibaha inancına sahip olan Hamza bin Umâre el-Berberî ve taraftarları da bu fırkadan sayılırlar.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Keysân’îyye (Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas, Hâşim’îyye (Harb’îyye, Muâv’îyye/Cennâh’îyye (Hâris’îyye), Beyân’îyye), Râvend’îyye (Rizâm’îyye (Ebu Müslim’îyye (Sinbâz’îyye, Berkûk’îyye, Havâl’îyye), Muhammira (Mukannaʿîyye, Hûrremdîn’îyye (Bâbek’îyye, Mazyâr’îyye, Kızılbaşlar), Kûl’îyye), İshâk et-Türk’îyye), Riyâh’îyye), Kerb’îyye) Mezhepleriyle alâkalı maddeler).
  2. ^ Sa'd bin Abdullah el-Kummî, s. 28-29.