Kendi kendini üretim

Kendi kendini üretim bir şeyin kendi kopyasını çıkartabileceği herhangi bir süreçtir. Biyolojik hücreler, uygun koşullar altında, hücre bölünmesi ile çoğalırlar. Hücre bölünmesi sırasında DNA kopyalanır ve kopyalanma sırasında iletilebilirler. Biyolojik virüsler ancak bir enfeksiyon süreci çerçevesinde ilişki kurdukları hücrelerin üreme mekanizmalarını yöneterek üreyebilirler. Bilgisayar virüsleri de kopyalanmak için bilgisayarlarda varolan yazılım ve donanımları kullanırlar. Mimler ise insan aklı ve kültürünü kendi kopyalanma mekanizması olarak kullanır.

KaynakçaDüzenle

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-replication 19 Kasım 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.