Kelantan sultanları listesi

(Kelantan Sultanı sayfasından yönlendirildi)

Kelantan Sultanı, Kelantan devletinin yöneticilerine verilen ad.

1675'ten beri şu hükümdarlar Kelantan tahtına çıkmıştır:

KaynakçaDeğiştir

  • Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar", Cilt: 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s. 1008-1010