Kelâm-ı Serencâm

Kelâm-ı Serencâm (Farsçaکلام سرانجام ya da Serencâm "Nihâi hükümler hakkında söyleşiler") Sultan Sahak'ın öğretilerinin ışığı altında Onbeşinci Yüzyıl'da Kürtçe'nin Gorani lehçesinde yazılmış olan Yâresânîlik i'tikadının ana temasını işleyen dinî metinler.

Yâresânîlik'teki önemiDüzenle

Yezdânî-Kürt ilâhiyatındaki yeriDüzenle

Ehl-i Hak inancına göre, "Kelâm-ı Serencâm" insanlığın doğru yola sevkedilmesi için ilâhî bir rehber olarak kabul edilmektedir.[1].

Gorani lehçesiDüzenle

Bu metinlerin Kürt Goranicesi ile yazılmış olan orijinalleri ise Tanrı'nın kelâmı olarak addedilmektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Hamzeh'ee, M. Reza (1990), The Yâresân, ISBN 3-922968-83-X 

Dış bağlantılarDüzenle