Keşava

Keşava ya da Keşav (Sanskritçe: केशव) Hindu geleneğinde Krişna için kullanılan adlardan biridir. Keşava Sanskritçe, Keşav Hindi dilindeki okunuşudur. Keşava Vişnu sahasranamada 23. ve 648. isim olarak yer alır. Keşava Krişna'nın 24 sıfatından ilkidir.

Kutsal yazılarda kullanılışıDüzenle

Vişnu SahasranamaDüzenle

Adi Sankara'nın Vişnu sahasranama yorumuna göre Keşava'nın üç anlamı vardır: Kesa yani saç bukleleri güzel olan kişi; yaratıcı, koruyucu ve yokedici Tanrı; Krişna avatarı iken iblis ya da asura Kesi'yi öldüren kişi. Aynı zamanda şu anlamlara da gelir: Güneşin yörüngesinde üzerine ışık bahşedilmiş olan; Brahma, Vişnu ve Şiva'nın kutsal güçleri kendisine bahşedilmiş olan.

Padma PuranaDüzenle

Padma Purana'ya göre bu isim Krişna'nın uzun ve güzel saçları nedeniyle verilmiştir: Güzel saçları olan.

Bhagavad GitaDüzenle

  • Killer of the Keśī demon

Bhagavad Gita' da Arjuna Krişna'dan Kesi iblisini öldüren diye birkaç yerde sözeder : Burada daha fazla kalamayacağım. Kendimi unutuyorum ve zihnim bulanıyor. Ey Kesi iblisini öldüren Keşava, Yalnızca talihsizliğin sebeplerini görüyorum (Bhagavad Gita 1.30). Kamsa tarafından Krişna'yı öldürmek için gönderilen at şeklindeki iblis Kesa yenildi ve öldürüldü. (Vişnu Purana 5.15-16).

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle