Kâzım Nuri Çörüş

(Kazım Nuri Çörüş sayfasından yönlendirildi)
Tariş'in kurucuları: Soldan sağa Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş, AhmetSarı

Kazım Nuri Çörüş, 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda bir dönem mebusluk yapmış, sonrasında 1915'te iş arkadaşları ile birlikte Tariş'in kurucuları arasında yer almış ve Türkiye'de kooperatifçiliğin öncüleri arasında bulunan Aydınlı iş ve siyaset adamıdır.

Ege Bölgesi’nde bazı tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığın dış ticarette dalgalanmalardan doğrudan etkilenme sonucunu doğurması, çiftçinin bin bir güçlükle yetiştirdiği ürününü satamaması, çoğu kez de ürün teslim etmek koşuluyla borçlanarak tefecilerin oyuncağı haline gelmesi üzerine, İzmir Yemiş Çarşısı’nda yerleşmiş olan alıcı tekelinin kırılması ve özellikle incir üzerinde oynanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla örgütlenmeye gidilmiş, 29 Ocak 1912’de Germencik’te, 4 Şubat 1912’de ise Aydın’da Egeli incir üreticilerinin gerçekleştirdiği üretici kongreleri ile Tarım Satış Kooperatifleri’nin (günümüzdeki Tariş) kuruluşuna gidilecek ilk adımlar atılmıştır. 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Aydın mebusu olarak katılmıştır.

1913 yılı sonlarına doğru İncirliovalı Nazmi Topçuoğlu, Umurlulu Kazım Nuri Çörüş ve Erbeylili Ahmet Sarı ve arkadaşları, üreticilerin yaşamakta olduğu olumsuzluklardan kurtulabilmesinin tek yolunun, üreticiler arasında bir kooperatif çatısı oluşturmaktan geçtiğini görmüşlerdir. Ege Bölgesi üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen ilk kuruluş, Milli Aydın Bankası’nın bir kolu olarak, "Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi" ismiyle 21 Ağustos 1915 tarihinde kurulmuş olup, bu tarih Tariş’in kuruluş günü olarak kabul edilmektedir.