Kayıt

verilerin aygıtlarda saklanılmak üzere kayıt formatlarından biri hâline çevrilmesi işlemi

Kayıt, verilerin yakalanması ya da bilgilerin bazı veri depolama aygıtlarında saklanılmak üzere kayıt formatlarından biri hâline çevrilmesi işlemi.

Ayrıca bakınızDüzenle

Ek okumalarDüzenle

  • McWilliams, Jerry. The Preservation and Restoration of Sound Recordings. Nashville, Tenn.: American Association for State and Local History, 1979. ISBN 0-910050-41-4
  • Read, Oliver, and Walter L. Welch. From Tin Foil to Stereo: Evolution of the Phonograph. Second ed. Indianapolis, Ind.: H.W. Same & Co., 1976. N.B.: Ses kayıt teknolojisinin gelişimiyle ilgili tarihsel bir hesaptır. ISBN 0-672-21205-6 pbk.
  • Read, Oliver. The Recording and Reproduction of Sound. Indianapolis, Ind.: H.W. Sams & Co., 1952. N.B.: Ses kayıt teknolojisinin öncü bir mühendislik hesabıdır.
  • St-Laurent, Gilles. "Notes on the Degradation of Sound Recordings", National Library [Kanada] News, vol. 13, no. 1 (Jan. 1991), p. 1, 3-4.