Kavurma (metalurji)

Kavurma işlemi, oksijen gazı ve katıların yüksek sıcaklıkta tepkimeye girmesi olarak tanımlanabilir. Cevheri oksitlemek için uygulanan bir yöntemdir. Genelde ön işlem olarak uygulanan kavurmanın temel amacı; gaz ile tepkimeye sokulan katının, safsızlaştırma ve ileri rafinasyon işlemlerinde daha kolay ve hızlı tepkimeye girmesini sağlamaktır.

Kavurma işlemi genellikle, ergitme öncesi sülfürlü cevherlere uygulanır. Kavurma işlemi sonrası cevher oksitlenmiş olur. Kavurmanın genel tepkimesi şu şekildedir:

MeS + O2 → MeO + SO2

Örneğin bakır, çinko ve kurşun oksitlenme tepkimeleri:

2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2

Tepkimelerde de görüldüğü gibi, sülfürün oksitlenmesi sonucu SO2 ortaya çıkar. İşlem genelde reverber fırınlarda gerçekleşir. Bu adımda ortaya çıkan SO2'den sülfürik asit eğer konsantrasyonu %8 ve üzerinde ise üretilebilir. Reverberde bu oran %1,5-3 olduğu için sülfirik asit üretimi gerçekleştirilmez.

Kavurma işlemi As, Sb gibi oksitlenebilen safsızlıklar için de uygulanır. Bu durumda bu safsızlıklar As2O3 ve Sb2O3 şeklinde oksitlenerek gaz formuna dönüşürler.