Karizmatik hareket

Karizmatik hareket, tarihsel olarak ana akım Hristiyan cemaatlerinin Pentekostalizme benzer inanç ve uygulamaları benimseyen uluslararası eğilimidir. Hareketin temeli ruhsal armağanlar (karizma) kullanmaktır. Ana akım Protestanları arasında hareket 1960 civarında başlarken Roma Katolikleri arasında 1967 civarında ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Menzies, William W; Menzies, Robert P (2000), Spirit and Power: Foundations of Pentecostal Experience, Zondervan, ISBN 978-0-310-86415-8 .

Dış bağlantılar değiştir