Karasu Çayı (Iğdır)

Karasu Çayı, Iğdır ilinde, Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden doğan ve Aras Nehri'nin kolu olan akarsu. Debisi 5 m³/sn, uzunluğu 10,5 km'dir.[1] Bir kanal görünümündeki akarsuda genişlik ortalama 3 m, derinlik yer yer 3–4 m, ortalama 1,5 m'dir.[2]

Karasu Çayı

Iğdır, Bulakbaşı köyü kaynaklarından doğar.[3] Ağrı Dağının doğu eteklerini takip ederek GB'ya akar, Aralık ilçesi sınırlarında Aras Nehri'ne dökülür. Akarsu boyunca yer yer su göllenmeleri oluşur. Bu alanlar yaban hayatı açısından önemlidir. Bir Güney Amerika su memelisi olan Koypu Karasu Çayı ve Aras Nehri'nde yaşamaktadır.[4]

Karasu Çayı'nı besleyen Bulakbaşı, Gürgöre ve Yazlık köylerindeki kaynaklar, Ağrı Dağı eteğinde bazalt-alüvyon kontağından çıkar. Debileri yüksektir, pH'ı 7,4-8,2, orta sertlikte, az sodyumlu, orta tuzludur.[1] Çayın suları kaynağında tuzlu değilken çorak Iğdır topraklarında ilerledikçe tuz oranı yükselmektedir.[2]

Aras ile Karasu Çayı arasında kalan arazi Dil Ovası adı verilen Türkiye'nin en doğu sınırıdır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b ATABEY, Dr. Eşref. "IĞDIR İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ" (PDF). 3 Aralık 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2018. 
  2. ^ a b AKYURT, İhsan. "IĞDIR OVASI KARASU ÇAYINDA YAŞAYAN YAYIN BALIKLARIN (Silurus glanis L.) BÎYO-EKOLOJİSİ VE EKONOMİK DEĞER TAŞIYAN BAZI VERİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" (PDF). giresun.edu.tr. 3 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Kasım 2018. 
  3. ^ "Karasu Çayı". igdir.bel.tr. 3 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2018. 
  4. ^ "Su maymunları Ağrı Dağı'nın eteklerine yerleşti". ntv.com.tr. 18 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2018.