Karasal gezegen (dünyasal gezegen, kayasal gezegen ya da yerbenzeri gezegen) terimi, yapısının büyük bölümü silikat kayalardan oluşmuş gezegenleri tanımlar. Karasal gezegenlerin tümü yaklaşık olarak aynı yapıya sahiptirler, merkezde çoğunlukla demir içeren metalik bir çekirdek ve bu çekirdeğin çevresini saran silikat yapılı bir manto bulunur. Ay da benzer bir yapıya sahiptir, fakat demir bir çekirdekten yoksundur.

Güneş sisteminde bulunan 4 karasal gezegen; Merkür, Venüs, Dünya ve Mars

Karasal gezegenlerin yüzeylerinde kanyonlar, kraterler, dağlar, ve volkanlar bulunabilir. Bu durum karasal gezegenleri; helyum, hidrojen ve suyun birbirinden farklı fazlarının karışımlarından oluşan, katı bir yüzeye sahip olmayan gaz devlerinden ve buz devlerinden ayıran önemli özelliklerden biridir.

Güneş Sistemi dört karasal gezegen barındırır. Bunlar: Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Etkin bir hidrosfer taşıdığı bilinen tek gezegen, bir karasal gezegen olan Dünya'dır. 10 Ağustos 2005 tarihinde, uluslararası bir astronomlar topluluğu, Akrep takımyıldızı yöresinde, yaklaşık 21.000 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın çevresinde dolaşan, OGLE-2005-BLG-390Lb olarak adlandırılan, Dünya kütlesinin 5.5 katı kütleye sahip soğuk bir karasal gezegenin izlerini görüntülemiştir. Gezegen ortaya çıkarılırken, şu an için en geçerli ve yeterlilikleri açısından eşsiz olan kütleçekimsel mikromercekleme adı verilen bir yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem, kütlesi yaklaşık olarak Dünya kadar olan gezegenlerin keşfinin yolunu açmıştır. Keşfedilmiş en küçük Güneş dışı gezegen, 15 ışık yılı uzaktaki Gliese 876 adlı kırmızı cücenin çevresinde dolanan üç gezegenden biridir.

Kuramsal olarak, iki çeşit karasal gezegen vardır, çoğunlukla silikon bileşiklerinden oluşanlar (örn. Dünya), çoğunlukla karbon bileşiklerinden oluşanlar. Bunlar sırasıyla silikat gezegenler ve karbon gezegenler olarak adlandırılırlar.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir