Karamanlı Hanedanı

Osmanlı'da soylu bir aile.

Karamanlı Hanedanı, 1711-1835 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp Eyaleti'ni yöneten hanedandı. Hanedanın kurucusu Karamanoğulları'nın soyundan gelen Karamanlı Ahmed Paşa olup en güçlü dönemlerinde etkisi Sirenayka ve Fizan'a kadar ulaşmaktaydı. En bilinen hükümdarı ise Karamanlı Yusuf Paşa'ydı.

Karamanlı Hanedanı

Karamanlı Hanedanı hükümdarları (1711-1835) değiştir

Kaynakça değiştir

  • Hume, L. J. "Preparations for Civil War in Tripoli in the 1820s: Ali Karamanli, Hassuna D'Ghies and Jeremy Bentham." The Journal of African History 21.3 (1980): 311-322.
  • McLachlan, K. S. "Tripoli and Tripolitania: Conflict and Cohesion during the Period of the Barbary Corsairs (1551–1850)." Transactions of the Institute of British Geographers, New Series 3.3 (1978): 285-294.