Kara Abdal (Kara Şemsi, Süleyman Şemsî Dede) (Konya 1828 - Hanya 1885) Mevlevî şair.

Şems-i Tebrizi Mevlevi Dergahında yetişen Kara Abdal, yurt içinde bir geziye çıkarak Aydın Güzelhisar'daki Horasani Ali Dede dergahına bağlandı; sonradan dergahın şeyhliğini yaptı. Girit'te Hanya Mevlevihanesini kurdu. Mevlevilik etkisindeki şiirlerini 1887'de Divan'ında topladı.