Karşılıklılık (evrim)

Karşılıklılık, evrimsel biyolojide karşılıklı yardımlaşmaya dayanan ve fedakarlık içeren altrüistik davranış biçimlerinin evriminin gelecekte karşılıklı etkileşimler tarafından tercih edilebileceği mekanizmaları ifade eder. Kolektif bir intikam arzusu, popülasyondaki bireylere ve sonunda tüm bir türe zarar vereceğinden bu olumsuz davranış şekilleri seçilim tarafından tercih edilmeme eğilimindedirler.

Evrimde karşılıklılık modelleriDüzenle

Üç tür karşılıklılık hakkında yoğun çalışmalar yapılmıştır:

  • Doğrudan karşılıklılık
  • Dolaylı karşılıklık
  • Çevrimsel karşılıklılık

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Martin Nowak Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life Harvard 2006
  • Martin Nowak Five Rules for the Evolution of Cooperation Science 314, 1560 (2006);