Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi

Eski bir uluslararası ekonomik organizasyon

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (Rusça: Совет экономической взаимопомощи / Sovet ekonomicheskoy vsaymopomoshchi, СЭВ / SEV), sosyalist ülkeler arasında ekonomik iş birliği ve dayanışma amacıyla 25 Ocak 1949'da kurulan ve Batı ülkelerinde İngilizcesinin kısaltması Council for Mutual Economic Assistance: COMECON olarak adlandırılan uluslararası örgüt. 5-8 Ocak 1949'da Moskova'da yapılan görüşmelerden sonra kurulan örgütün merkezi Moskova'dadır.

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (Türkçe)
Совет экономической взаимопомощи (Rusça)
Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) (İngilizce)

  Üyeler
  Sonradan çekilen üyeler
  Kısıtlı olarak katılan devletler
  İş birliği içindeki devletler
Harita
Kuruluş25 Ocak 1949
Kapanış28 Haziran 1991
TürEkonomik ortaklık
MerkezMoskova, SSCB
Üyeler
Resmî dillerRusça
Genel SekreterVyacheslav Sychev (son)

COMECON üyesi ülkeler tüm yeryüzündeki sanayi üretiminin 1/3'ten ve ulusal gelirin 1/4'ten fazlasını sağlamaktaydı. Yüzölçümü 25 milyon km² olan üye devletlerin topraklarında yaklaşık 400 milyon kişi yaşamaktaydı. Yeryüzündeki demir, kurşun ve çinko rezervinin %50'si; doğalgazın %40'ı; manganez rezervinin %80'i, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının 1/3'ünü, nikel ve wolfram'ın 2/3'ünü ellerinde bulundurmaktaydılar. Son yıllarında AET ve öbür kapitalist ülkelerle ekonomik, mali ve ticari iş birliği artmıştı.

İşleyişi

değiştir

Yüksek organ olan Konsey'e bağlı bir Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterlik tarafından yönetilen örgütün, üç tane komitesi vardır:

1-Planlama İşbirliği Komitesi,
2-Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komitesi,
3-Maddi ve Teknolojik Gereksinimler İçin İşbirliği Komitesi.

Konsey, üye devlet temsicilerinden oluşur ve yılda en az bir defa toplanırdı. Hükûmet başkanlarından oluşan yürütme komitesi ise üç ayda bir toplanırdı.

Amaçları

değiştir
  • Ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve iş birliğine dayalı planlar hazırlamak,
  • Hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek,
  • Üye ülkeler arasında ve öbür ülkelerle ticareti geliştirmek için ortak girişimde bulunmak,
  • Bilimsel ve teknik araştırmalarda iş birliği yapmaktır.

Üyeleri ve Ortakları

değiştir
Kurucu üyeler (Ocak 1949):
Sonradan katılan üyeler:
Gözlemciler:
Ticari Ortaklar: