Karşı ekonomi terimi aslen Samuel Edward Konkin III ve J. Neil Schulman gibi liberteryen aktivist ve teorisyenlerin kullandığı bir kavramdır. Teorisyenlere göre karşı ekonomi, piyasaya talebin çok artması ve hükûmetin kendi işlerine karışmasından açıkça kaçınan bir sektörün ekonomik bakımdan yeterince gelişmesinin sonucunda ortaya çıkabilir. Terim agorizm ile bütünleşmiştir.