Kaptan, bir geminin sevk ve idaresinden sorumlu olan en yetkili amir sıfatına sahip olan gemi adamı olup, aynı zamanda hukuken de şirketi gemi personeline ve üçüncü taraflara karşı temsil eden kişi.

Kaptan, 25 Ocak 1954

Görevleri değiştir

Sivil gemilerde değiştir

  • Geminin güvenli, verimli ve ekonomik bir biçimde seyir yapmasını sağlamak,
  • Kargo operasyonlarını yürütmek,
  • Ekip yönetimi,
  • Can ve mal güvenliğini temin edecek düzenlemeleri yapmak,
  • Geminin tabi olduğu şirket, bayrak devleti, liman devleti ve diğer uluslararası kurallara göre uygunluğunu sağlamak
  • Mallara sahip çıkmak.

Askerî gemilerde değiştir