Kamu düzeni, toplum düzenin korunması için, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda değişen düzenin kamuya yararlı olacak şekilde şekillendirilmesini ifade eder. Bir ülkede insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarını, devletin iç ve dış ilişkilerinde güveni ve huzuru ve düzeni sağlamasını sağlayan kurallar bütünüdür. Kamu düzeni; kanun koyucuya, idareye ve hâkimlere özgürlükleri kısıtlama ve yürürlükteki kurallara istisna kurallar koyma yetkisi verir.

Düzenin sosyal hayatla ilişkisi

değiştir

Temel hak ve özgürlükler; basın özgürlüğü, Dernek kurma özgürlüğü, güvenliğin sağlanması gibi kavramlar kamu düzen kapsamındadır.

Yasaların kamu yararını korumak amacıyla, yapılmasını buyurduğu işlemlerin hiç yapılmaması ya da aynı amaçla konulmuş hükümlerin ağır biçimde çiğnenmesi durumlarında, yapılan işlemler kamu düzenine aykırı sayılırlar.

Kamu düzeni yurttaşlar için, yurttaşlık bilincine erişebilmiş insanlar ve toplumlar içindir.

Kamu düzeni kavramını kesin bir şekilde tanımlamak mümkün olmamakla birlikte her toplumda farklılıklar gösteren, zamana mekana göre değişiklik gösteren, sürekli değişmekte ve gelişmekte olan bir düzendir.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Aslı Şimşek. Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni. 1. Baskı. Turhan Kitabevi. ss. 1-50.