Kallinos (YunancaΚαλλῖνος - Kallinos), Efesli, Yunan elegeia şairidir.

Yaşamı değiştir

MÖ 7. yüzyılda (MÖ 728-660) yaşamıştır. Arkhilokhos'un çağdaşıdır.

675 yıllarında Anadolu'ya gelip kendi yurdunu da yıkan kuzeyli halkların (Kimmerler, Trakyalılar) akınlarını görmüştür.

Şiirleri değiştir

Savaş elegeiaları, tarihi ve mitolojik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde gençleri; yurtları, çocukları ve karıları uğruna dövüşmeye teşvik eder. Kallinos Homeros'un, dili ve üslubu ile, yani kahramanlık geleneği içinde, kişisel vurgularla retorikten uzak bir etkiye ulaşır. Eserlerinden yalnızca birkaç fragment kalmıştır. Bunların en önemlisi gençleri savaşa teşvik etmek amacıyla yazılmış bir şiirin fragmentidir:

Genç silah arkadaşlarım,
ne zaman göstereceksiniz mertliğinizi?
Sırt üstü yatıp pineklemekten
vazgeçmeyecek misiniz?
Ülkeniz savaş yüzünden kan ağlıyor da ,
siz barış, barış diye
yan gelip ense yapıyorsunuz.
Konu komşudan utanın bari.
Her yiğit, atsın mızrağını ölmeden
bir kere daha, çünkü savaşınca
toprağımız, karımız, çocuklarımız uğruna,
haşmet ve heybet ışıldar miğferlerimizde.
Ölüm, kader ağını örünce gelir ancak.
Durmayın, saldırın barbar düşmanlara,
kaldırın mızrakları, takın yürekleriniz üstüne kalkanları.
Kaçış yoktur ölümden:
Herkes düşecektir karanlığa,
damarlarında tanrı kanı akanlar bile.
Mızrakların çatışmasından,
savaş dağdağasından kaçanlar vardır,
eve gelince ansızın düşerler
ecelin pençesine.
Saygı sevgi görmemiştir onlar,
öldüler mi, adlarını anan olmaz.
Bir kahraman ölünce
büyük küçük herkes ağlar ardından;
bütün ulus yas tutar yiğit bir cenkçiye.
Yaşarken halkın gözünde yarı-tanrıdır;
gücü, bir mermer sütun gibi görünür,
tek başına bir ordunun yaptığını yapar.

Kaynakça değiştir

  • Ana Britannica
  • Büyük Larousse
  • T.S Halman, Eski Uygarlıkların Şiirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 146,Edebiyat Dizisi:37, İstanbul,1974
  • Güler ÇELGİN, Eski Yunan Edebiyatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990

Dış bağlantılar değiştir