Kalas Mütarekesi

Kalas Mütarekesi ya da Galaç Mütarekesi, 11 Ağustos 1791 tarihinde Romanya'nın Kalas şehrinde Rus ve Osmanlı heyetleri arasında imzalanan ve 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda askerî çarpışmalara son veren ateşkes anlaşması.

Sekiz ay süreli olarak akdedilen mütareke sonrasında başlayan barış müzakereleri sonucunda 9 Ocak 1792 tarihinde sözkonusu savaşı resmen sonlandıran Yaş Antlaşması imzalandı.

Mütareke müzakereleriDeğiştir

Mütarekenin koşullarıDeğiştir

KaynakçaDeğiştir