Kalıtım (programlama)

Kalıtım (İng. inheritance), bir sınıfın üst sınıftan miras almasına denir. Pratikte karışıklıklara sebep olduğundan kimi programlama dilleri, ancak tekli kalıtıma izin verirler (Java gibi). Bu dillerde çoklu kalıtım yerine interface denilen nesnelerden faydalanılarak çoklu kalıtımın verdiği özellikler, yan etkileri olmaksızın kullanılabilmektedir. Çoklu kalıtıma izin veren programlama dillerindeyse doğrudan bir sınıfın birden fazla sınıftan miras alması mümkündür. (C++ ve C# gibi dillerde olduğu gibi).

Bir üst sınıftan türemiş alt sınıfın, kalıtım şeması.