Kalıntı (biyokimya)

Biyokimya ve moleküler biyolojide bir 'kalıntı (veya rezidü), bir polisakkarit, protein veya nükleik asit polimerin içine dahil olmuş bir monomerdir. Monomer moleküller birleşip polimeri meydana getirdikten sonra polimer içinde kendilerinden arta kalan kısma kalıntı denir. Monomerik yapı taşları birbirleriyle reaksiyona girip polimerik zinciri oluştururken her monomerden bazı atomlar ayrılır (bunlar genelde birleşip bir su molekülü oluştururlar) ve dolayısıyla monomerin sadece bir "kalıntısı" reaksiyon ürününde yer alır.

Örneğin, "bu protein 118 amino asit kalıntısından oluşur" veya "histidin kalıntısı, imidazol halkası nedeniyle bazik sayılır" denebilir. Bir kalıntı, fonksiyonel gruptan farklıdır, yukarıda verilen örnekte imidazol grubu bir fonksiyonel gruptur.