Kadrolaşma

Kadrolaşma, devlet içinde hizmet edecek kamu personeli anlamında işe alınacak personel alımlarında içeride çalışanların kendi aralarında kadroya girecek kişileri belirlemelerini sağlamaktadır. Yasal olmayacak biçimde gelişen ve eş dost akraba şeklinde teknik olarak yasal prosedürlere uygun gibi gözükerek sınavlarda en iyi puanları alamasa bile bir şekilde geçici işçi statüsünde sözleşmeli kadroya alınarak ileride oluşan açık posizyonlar için kalıcı memur kadrosuna haksızca geçen ve bu şekilde kendi gibi düşünenlere önayak olan insanların oluşturduğu devlet içi kadrolaşma modeli.

Konuyla İlgili YasalarDüzenle

Ka­mu­da ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da ça­lı­şan­la­rın sü­rek­li iş­çi kadro­la­rı­na ve­ya sözleşme­li per­so­nel sta­tü­sü­ne geçirilmeleri, ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile ba­zı kanunlarda deği­şik­lik ya­pıl­ma­sı