Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi (d. 1512 - ö. 25 Mayıs 1580, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi
Doğum 1512
Ölüm 25 Mayıs 1580
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Bedreddin Mahmud

HayatıDeğiştir

Ebussuud Efendi ve muhtelif hocalardan dersler aldı ve mülazım oldu. Bursa'da müderrisliğe başladıktan sonra İstanbul'da Sahn-ı Seman medresesine tayin olundu. Daha sonra Halep kadılığında bulundu. İstanbul teftişi vazifesinden sonra İstanbul kadısı oldu. Rumeli kazaskerliğinde bulundu. 18 Ekim 1577 senesinde şeyhülislamlık makamına tayin edildi. Vefatına kadar bu görevinde kaldı. Naaşı Küçük Karaman’daki türbesine defnedildi.

Kazaskerliği sırasında Rumeli ve Anadolu beylerbeyileri dışında kazaskerlerinde diğer beylerbeyilerden önce gelmesi kanun haline getirilmiştir. Ayrıca kazaskerlere de vezirler gibi Divan-ı Hümayun'da yemekten sonra ıslak havlu yerine leğen ve ibrik verilmesi kararlaştırılmıştır. Şeyhülislamlığı zamanında İstanbul Rasathanesi hakkında hazırlamış olduğu raporla buranın yıkılmasına yol açtığı iddia edilir.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 24,  sayfa: 97
Önce gelen:
Çivizade Damadı Hamid Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1577 - 1580
Sonra gelen:
Malûlzade Mehmed Efendi