Kabul bir kişinin olay ya da durumların gerçekliğini özümsemesidir. Bir kişinin kendisine sunulan bir armağanı alması ve insanların dinî inançları kabul olgusuna örnek olarak gösterilebilir.