Kabine, yürütme organının üst düzey yetkililerinden oluşan bir organdır. Bazı ülkelerde, Kabine "Bakanlar kurulu" veya "Devlet Konseyi" gibi isimlerle bilinir. Kabine üyelerine genellikle bakan veya sekreter denilir. Bir kabinenin işlevi ülkeden ülkeye değişir. Kabineler tipik olarak hükûmetin günlük yönetiminden ve ani olaylara müdahaleden sorumlu organdır, oysa yasama ve yargı organları, uzun prosedürlere göre oturumlar halinde ölçülü bir hızda çalışır. Kabineler genellikle bakanlıklarda önerilen mevzuatın parlamentoya geçmeden önce hazırlanmasından sorumludur. Bu nedenle, yeni yasaların çoğu aslında kabineden ve bakanlıklardan gelir.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kabinesi, 2009

Birçok ülkede bakanlar kurulu üyeleri milletvekilleri arasından seçilir. Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD ve Türkiye gibi bazı ülkelerde kuvvetler ayrılığı gereği milletvekilleri bakanlar kurulu üyesi olamaz. O ülkelerde bir milletvekilinin bakanlar kurulu üyesi olması için öncelikle milletvekilliğinden istifa etmesi gerekir.

Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren konulardan ve bakanlık çalışanlarının yerine getirdikleri işlerden sorumludur. Bakanlar kurulu kararlarını oy birliğiyle alır. Bakanlar kurulunda soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi siyasi denetleme yolları kullanılır.

Terminoloji değiştir

Çoğu devletlerde, Kabine üyelerine Bakan unvanı verilir ve her biri farklı hükûmet görevlerine sahiptir ("Dışişleri Bakanı", "Sağlık Bakanı" vb.). Meksika, Filipinler, Birleşik Krallık ve ABD'de bazı Kabine üyeleri için Sekreter unvanı de kullanılmaktadır ("Eğitim Sekreteri"). Bazı ülkelerde, Kabine "Bakanlar Kurulu", "Bakanlar Konseyi" veya "Devlet Konseyi" gibi isimlerle bilinir. Kabinenin kullanılma veya kurulma biçiminde farklılık gösterebilir.

Kaynakça değiştir