Kadın Adayları Destekleme Derneği

(KA-DER sayfasından yönlendirildi)

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu'dur.

Derneğin logosu

Kısa adıyla KA-DER, 1997 yılında çeşitli mesleklerden oluşan F.Suay Aksoy, A. Yeşim Arat, M. Canan Arın, Ayşe Ayata, Şule N. Aytaç, Ayşegül Baykan, F. Yıldız Ecevit, Nur Ger, Zeynep Göğüş, Sündüz Haşar, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Meryem Koray, Nilüfer Kuyaş, Zeynep Oral, Ceylan Orhun, Şafak Özsoy, Canan Pak, Şeyda Taluk ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu.

Dernek amacını; 'Kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında ve politikada biran önce etkili ve giderek eşit temsilini sağlamak' şeklinde belirliyor.

Yönetim kurulu başkanlığını Nuray Karaoğlu'nun yaptığı KA-DER'in 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 1000 üyesi, 4 şube ve 4 temsilciliği bulunmakta.

Dernek, meclisteki kadın temsilcilerin,

  1. Kadınlık durumunun bilincinde, bunu sahiplenen, dillendiren, kadınlara özgü sorunlar konusunda duyarlı davranan, kadın dayanışmasına önem veren,
  2. Başta Medeni Kanun Reformu olmak üzere, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti sonlandıracak adımları atmaya kararlı, yenilikçi, toplumu ileriye götürecek projeleri olan,
  3. Laik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti olması ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,
  4. Her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve savaşa karşı çıkan, çevreyi koruma bilincine sahip,
  5. Siyasete kişisel çıkarı için değil, kadınların ve halkın gerçek temsilcisi olmak amacıyla giren,
  6. Dürüstlüğü, ilkeliliği ve cesareti, birleştirici ve yumuşak bir üslupla birleştiren birer yurttaş olmalarını talep etmektedir.

ProjeleriDüzenle

  • Siyaset Okulu Projesi, Siyaset Okulu Değerlendirme Projesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitimleri, Kadın Siyaseti Programı, Kadınlar İş Başına Projesi, Kendine Güven Eğitimi, Kadın Yurttaşların ve Aktivistlerin Seçmenler ve Aktif Yurttaşlar olarak Güçlendirilmesi Projesi gibi projeleri bulunmaktadır.
  • Şimdi Aday Olmanın Tam Zamanı (2004), Erkek Olmak Şart mı? (2007), Üçümüz de Aynı Fikirdeyiz (2009), 275 Kadın Milletvekili (2011), Kadın Adayları Unutma (2013), Biz Ne Diyoruz, Siz Ne Anlıyorsunuz (2015) adlı seçim kampanyalarını yürütmüştür.

Dış bağlantılarDüzenle