K-tipi asteroitler, 0,75 μm'den kısa olan, orta derecede kırmızımsı bir spektruma ve bunun uzun kısmına doğru hafif mavimsi bir eğilime sahip, nispeten nadir görülen asteroitlerin yer aldığı tayf sınıfıdır. Albedoları düşük olmakla birlikte, spektrumları CV ve CO göktaşlarınınkine benzemektedir. K tipi asteroitlere 9 Metis örnek olarak verilebilir.

Bu asteroitler, en başta Tholen sınıflandırmasında "özelliksiz" S-tipleri olarak tanımlanmaktaydı. 1988 yılında J.F. Bell ve meslektaşları tarafından özellikle sığ 1 μm soğurma özelliğine sahip ve 2 μm soğurma özelliği olmayan cisimler için K tipi önerildi. Bunlar Eos asteroit ailesinin tespit edilmesi çalışmaları sırasında yeniden kategorize edilmiştir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir