Kızıltaş

Kızıltaş bir yer ismidir ve şu anlamlara gelebilir: