Kıyâmet Suresi

Kıyamet Suresi (Arapça: سورة القيامة), Kur'an'ın 75. suresidir.[1] 40 ayetten oluşur.[2]

Kıyâmet Suresi
سورة القيامة
Sura75.pdf
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı ölümden sonra dirilme
Sayısal bilgiler
Sure numarası 75
Âyet sayısı 40
Kelime sayısı 164
Harf sayısı 676

Mekke'de Kari'a Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan sure, ismini ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilme anlamına gelen "kıyame" kelimesinden alır.[3]

Kıyamet Suresi'nde Kıyamet Günü'nden, insanların öldükten sonra yeniden diriltileceklerinden, peygamberin kendisine vahiy geldikten sonra onu nasıl okuyacağından, günah işleyenlerin Kıyamet Günü'ndeki durumlarından, insanların başıboş bırakılmadıklarından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Kari'a Suresi
  Kıyâmet Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Hümeze Suresi
Mushaf sırasına göre sureler