Kırsal göç ya da köyden kente göç, kırsal bölgelerde yaşayan insanların çoğunlukla ekonomik sebeplerden ötürü tarım ile meşgul oldukları bölgeleri terk ederek, büyük şehirlere yerleşmesi ile meydana gelen bir göç çeşididir.

Kırsal göç sonucu terk edilen bir bölgenin posthanesi, Menkovo, Yaroslavl Oblastı, Rusya.

Kentleşme, kırsal göçün önemli sonuçlarından biridir.