Kırmızı-yeşil şeritli İstiklâl Madalyası sahipleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Kırmızı-yeşil şeritli İstiklâl Madalyası Türk Kurtuluş Savaşı sırasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de cephe hattında üstün hizmet göstermiş kişilere verildi.

Mustafa Kemal Atatürk Kırmızı-Yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile

TBMM 1. Dönem üyelerinden bazılarına İstiklâl Madalyası verilmesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan tezkere, TBMM'nin 21 Kasım 1923 Çarşamba günü 65. toplantısında görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal ve 24 arkadaşına kırmızı-yeşil şeritli İstiklâl Madalyası verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiş ve 23 Mart 1925 tarihinde TBMM'de ilk kez yapılan törende göğüslerine takılmıştır.

TBMM Riyaseti Celilesine
TBMM birinci devre-i intihabiye âzasından oldukları halde cephede ve İzmir mıntıkası Şimal grubunda âsarı hâmaset ve fedakâri gösteren zirde muharrer asker mebuslar ile sivil zevatı kirama dahi İstiklâl Madalyası Kanunun ikinci ve beşinci maddelerine tevfikan nısfı yeşil ve nısfı diğeri kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası itasını rica ederim efendim.
TBMM Reisi Gazi Mustafa Kemal

21 Kasım 1923 tarihli kararı ile Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verilen kişiler şunlardır;[1]

 1. Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) (Ankara)
 2. Müşir Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan)
 3. Birinci Ferik Kâzım Karabekir Paşa (Karabekir) (Edirne)
 4. Birinci Ferik Ali Fuat Paşa (Cebesoy) (Ankara)
 5. Ferik İsmet Paşa (İnönü) (Edirne)
 6. Ferik Kâzım Paşa (Özalp) (Karesi)
 7. Ferik Fahrettin Paşa (Altay) (Mersin)
 8. Mirliva Refet Paşa (Bele) (İzmir)
 9. Miralay Ali Bey (Çetinkaya) (Karahisar-ı Sahib)
 10. Mirliva Hüseyin Avni Paşa (Zaimler) (Saruhan)
 11. Miralay Hüsrev Bey (Gerede) (Trabzon)
 12. Mirliva Cavit Paşa (Erdel) (Kars)
 13. Mirliva Cafer Tayyar Paşa (Eğilmez) (Edirne)
 14. Miralay Ömer Lütfi Bey (Argeşo) (Karahisar-ı Sahib)
 15. Miralay 'Çolak' Selâhattin Bey (Köseoğlu) (Mersin)
 16. Yarbay Hacı Şükrü Bey (Aydındağ) (Diyarbekir)
 17. Yüzbaşı Memduh Necdet Bey (Erberk) (Karahisar-ı Şarki)
 18. Mehmet Esat Efendi (İleri) (Aydın)
 19. Mahmud Celâleddin Bey (Bayar) (Saruhan)
 20. Mustafa Necati Bey (Uğural) (Saruhan)
 21. Mehmet Reşat Bey (Kayalı) (Saruhan)
 22. Mehmet Vehbi Bey (Bolak) (Karesi)
 23. Hamdi Bey (Aksoy) (Ertuğrul)
 24. Hüseyin Bey (Gökçelik) (Elâziz)
 25. Rıza Bey (Kotan) (Muş)

Bundan önce 23 Ekim 1923 tarihli kararıyla Kırmızı-Yeşil şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilenler şunlardır;

 1. Miralay Ali Bey (Kılıç) (Gaziantep)
 2. Binbaşı Ali Saip Bey (Ursavaş) (Urfa)
 3. Mehmet Rıza Bey (Silsüpür) (Kırşehir)[a]

20 Nisan 1925 tarihine kadar çeşitli tarihlerde Kırmızı-Yeşil şeritli Madalyası ile ödüllendirilenler şunlardır;[2]

 1. Mehmet Necati Bey (Memişoğlu) (Lâzistan)
 2. Mehmet Atıf Bey (Tüzün) (Kayseri)
 3. Süleyman Sırrı Bey (İçöz) (Bozok)
 4. Hafız İbrahim Efendi (Demiralay) (Isparta)
 5. İsmail Şükrü Efendi (Çelikalay) (Karahisar-ı Sahib)
 6. Hacim Muhiddin Bey (Çarıklı) (Karesi)
 7. Binbaşı Cevat Abbas Bey (Gürer) (Bolu)
 8. Mehmed Fuad Bey (Carim) (İzmit)
 9. Hafız Mehmet Şahin Efendi (Şahin) (Gaziantep)
 10. Mehmet Yasin Bey (Kutluğ) (Gaziantep)
 11. Ragıp Bey (Yoğun) (Gaziantep)
 12. Hacı Bedir Ağa (Fırat) (Malatya)
 13. Arslan Bey (Toğuzata) (Maraş)
 14. Zamir Bey (Damar Arıkoğlu) (Adana)
 15. Fuat Bey (Umay) (Bolu)
 16. Tunalı Hilmi Bey (Bolu)
 17. Emin Bey (Sazak) (Eskişehir)
 18. Mehmet Şükrü Bey (Gülez) (Bolu)
 19. Mehmet Salih Efendi (Yeşiloğlu) (Erzurum)

21 Nisan 1925 tarihinden sonra çeşitli tarihlerde Yeşil şeritli Madalyaları cephede hizmetleri kanıtlanmasıyla Kırmızı-Yeşil Şeritli ile değiştirilenler şunlardır;

 1. Esat Bey (Özoğuz) (Lâzistan)
 2. İsmail Safa Bey (Özler) (Mersin)
 3. Muhtar Fikri Bey (Güçüm) (Mersin)
 4. Mahmut Esat Bey (Bozkurt) (İzmir)
 5. Emin Bey (Erkul) (Bursa)
 6. Haydar Hilmi Bey (Vaner) (Van)
 7. Dr. Abidin Bey (Atak) (Lâzistan)
 8. Mehmet Tevfik Bey (Kütükbaşı) (Erzincan)
 9. Mehmet Faik Bey (Kaltakkıran) (Edirne)
 10. ‘Yenibahçeli’ Ahmed Şükrü Bey (Oğuz) (İstanbul)
 11. Mazhar Bey (Germen) (Aydın)
 12. Eşref Bey (Akman) (Adana)
 13. Abdülgafur Efendi (Iştın) (Karesi)
 14. Sabit Bey (Gözügeçgel) (Kayseri)
 15. Hüseyin Hüsnü Bey (Özdamar) (Isparta)
 16. Rıza Nur Bey (Sinop)
 17. Hasan Fehmi Bey (Ataç) (Gümüşhane)
 18. Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) (Kastamonu)
 19. İbrahim Süreyya Bey (Yiğit) (Saruhan)
 20. Zülfü Bey (Tiğrel) (Diyarbekir)
 21. Mehmet Rasim Bey (Başara) (Sivas)
 22. Ali Rıza Bey (Bebek) (İstanbul)
 23. Mustafa Vasfi Bey (Süsoy) (Tokat)
 24. Feyzi Bey (Pirinççioğlu) (Diyarbakır)

Notlar değiştir

 1. ^ 13 Mayıs 1924’te tutuklanıp 11 Ocak 1926’da idam edildiği için 23 Mart 1925 tarihli törene katılamadı.

Kaynakça değiştir

 1. ^ Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu, Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve T.B.M.B. I. Dönem 1919-1923 - III. Cilt: I. Dönem Milletvekillerin Özgeçmişleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, 975-7291-06-4, pp. 1013-1014.
 2. ^ Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu, Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve T.B.M.B. I. Dönem 1919-1923 - III. Cilt: I. Dönem Milletvekillerin Özgeçmişleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, 975-7291-06-4, pp. 1015-1016.