Kıbrıs (gazete, 1893)

Kıbrıs, 6 Mart 1893'te yayın hayatına başlayan bir gazete. Kıbrıs'ta yayınlanmaktaydı. Yeni Zaman gazetesinin ad değiştirmiş haliydi ve bu nedenle ilk sayısı aslında 29. sayısıydı. İmtiyaz sahibi Küfizade M. Asaf'tı. Kıraathane-i Osmani matbaasında basılmaktaydı. Dönemin Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın isteği üzerine kapatıldı. Son sayısı 31 Ekim 1898 tarihinde yayımlanan 318. sayısı oldu.

Ayrıca Kaytazzade Mehmet Nazım'ın Leyle-i Visal romanı 10 Aralık 1894 - 4 Mart 1895 tarihleri arasında kısmen bu gazetede yayımlandı.[1]

KaynakçaDüzenle

  • Hakeri, Bener Hakkı (1997). "Kıbrıs (I)". Kıbrıs Türk Ansiklopedisi. I. Kıbrıs Gazetesi Yayınları. s. 206.  "editör?" yazısı görmezden gelindi (yardım)
  1. ^ Gazioğlu, Ahmet C. (1990). The Turks in Cyprus: a province of the Ottoman Empire (1571-1878). K. Rüstem. s. 296.