Kütahyalı Rahîmî

Kütahyalı Rahîmî (d. Kütahya; ö. ?) Osmanlı devlet adamı ve şâir.

Kütahya'da doğdu. Yıldırım Bayezid'in Kütahya valiliği zamanında onun hizmetinde olup zeamet erbabından idi. Kendisinin ilime ve şiire bağlılığı vardı. Yıldırım Bayezid kendisini himaye altına almış ve ödüllendirmiştir.

Şiirlerinden:

Gubârı hattın esrârını hayrân olmayan bilmez
Mezâkı nutkı lâ'lin hemdemi cân olmayan bilmez

Dil meyanın ârzûlar, can lebin eyler ümîd
Âh kim maksût nâ peydavü maksat nâ bedid[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 263, 264