Ana menüyü aç

Kütahyalı Şeyh Haydar Efendi

Haydar Efendi (d. 1814, Kütahya; ö. 1880, Kütahya), Rufâi Tarikatı şeyhi.

Eskişehir eşrafından Hüsamettin Çelebi'nin torunu ve Sipahi Mustafa Ağa'nın oğlu olup 1814'te Kütahya'da doğdu ve orada tahsil gördü. 1834'te sipahizâde olması dolayısıyla yüzbaşı rütbesiyle orduya alındı. 1839'da zabitlikten istifa ederek memleketine geldi. Hâli vakti müsait olduğundan "Damsarsan" diye meşhur olan Rufâi Şeyhi Hasan Efendi'ye bağlanarak hilafet aldı ve 1842 senesinde ilk Rufâi şeyhi olan Hasan Efendi'ye halef oldu.[1]

1858'den 1861'e kadar Kütahya Kaymakamı Mehmed Nebil Paşa Hükümet Konağı yanındaki Gazi Ali Baba Türbesi[2]'ni genişletme amacıyla tekke haline getirdiğinden Haydar Efendi 1880 senesine kadar orada şeyhlik etti ve aynın sene içerisinde vefat etti.

Haydar Efendi'nin tarikatıyla ilgili bir risalesi ve Seyfü’s- sofiyyin isminde basılı eserleri vardır. Haydar Efendi'ye oğlu Fevzi Efendi halef olmuştur.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Şeyh Hasan Efendi Vezirköprülü olup İstanbul'da Çifte fırınlarda Alacamescit Tekkesi şeyhi Sadık Efendi'den hilafer almış ve Kütahya'ya gelerek Ahmet Tarrani Zaviyesi'nde şeyhlik etmiştir. Vefatı 1842'dedir
  2. ^ Gazi Ali Baba, anâneye göre Germiyanlılar zamanında yaşamış
  3. ^ İ. Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 248