Kürt alfabeleri

(Kürt alfabesi sayfasından yönlendirildi)

Kürt alfabeleri, Kürt dillerinin yazılması için kullanılan yazı sistemleridir. Günümüzde çoğunlukla kullanılan iki sistem vardır (Bedirhan alfabesi ve Sorani alfabesi). Türkiye'deki Kürtler tarafından kullanılan şekli 1932 yılında, Celadet Ali Bedirhan tarafından Latin alfabesinden uyarlanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Bu alfabeye Kurmancî, Hawar ya da Bedirxan alfabesi de denir. Türkiye'de ve Suriye'deki Kürtler tarafından kullanılmaktadır. Arap alfabesinden uyarlanmış olan Soranî alfabesi ise Irak ve İran'da kullanılmaktadır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinde ve Orta Asya'da yaşayan Kürtler ise Kiril alfabesini kullanırlar. Bütün alfabelerin bir yazı sisteminde birleştirilmesini amaçlayan bazı Kürt dilbilimciler Yekgirtî adında yeni bir Latin alfabesi hazırladılar.[kaynak belirtilmeli]

Şemo-Marogulov alfabesi, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hükûmetinin kararıyla 1928-1929 yılları arasında Erebê Şemo ve İshak Marogulov tarafından hazırlanan Kürtçenin ilk Latin alfabesidir.[1][2][3] Riya Teze gazetesindeki yazılarda bu Kürt alfabesi'ndeki harfler kullanılarak yayımlanmıştır.

Hawar dergisinin 8. sayısında Celadet Ali Bedirhan Riya Teze hakkında şu övgülerle bahseder;[4]

Kurmancî, Yekgirtû ve Soranî Alfabelerinin karşılaştırmasıDüzenle

Kurmancî Yekgirtû Sorani - Yalnız harf Sorani - ön Sorani - orta Sorani - son IPA Alfabe Benzerliği ve Okunuş Tarzları
A,a A,a fla ا ئا ـا [aː] Türkçedeki A gibi Okunur
B,b B,b ـبـ ـب [b] Türkçedeki B gibi Okunur
C,c J,j ـجـ ـج [ʤ] Türkçedeki C gibi Okunur
Ç,ç C,c چ ـچـ ـچ [tʃ] Türkçedeki Ç gibi Okunur
D,d D,d ــد [d] Türkçedeki D gibi Okunur
E,e E,e ﺋﮫ [ɛː] Türkçedeki E gibi Okunur
Ê É,é ێ ئێـ ـێـ ـێ [e] Fransızcanın ince É'si gibi Okunur

Azericedeki Ə gibi Okunur

F,f F,f ـفـ [f] Türkçedeki F gibi Okunur
G,g G,g ـگـ ـگ [g] Türkçedeki G gibi Okunur
H,h H,h ـهـ ـهـ [h] Türkçedeki H gibi Okunur
H',h' ح حـ ـحـ ـح [ħ] Çerkesce veya Çeçencedeki Хь gibi Okunur
' ع عـ ـعـ ـع [ʕ] Azericedeki Ğ gibi Okunur
I,i I,i [ɯ] Türkçedeki I Harfe yakin Okunur
Î Í,í ﺋﯾ ـيـ [iː] Türkçenin i Harfı gibi Okunur ama uzun i
J,j Jh,jh ـژ [ʒ] Türkçedeki J gibi Okunur
K,k K,k ـکـ [k] Türkçedeki K gibi Okunur
L,l L,l ـلـ ـل [l] Türkçedeki L gibi Okunur
ll ڵ, ڶ ڵــ, ڶــ ـڵـ, ـڶـ ـڵ, ـڶ [lˁ] Ingilizcenin "feel" deki L gibi Okunur
M,m M,m ـمـ ـم [m] Türkçedeki M gibi Okunur
N,n N,n ـنـ ـن [n] Türkçedeki N gibi Okunur
O,o O,o ۆ ئۆ - ـۆ [o] Türkçedeki O gibi Okunur, ama uzun O
P,p P,p پ پــ ـپـ ـپ [p] Türkçedeki P gibi Okunur
Q,q Q,q ـقـ ـق [q] Azerice'nin Q'si gibi gırtlak'tan Okunur
R,r R,r ـر [r] Türkçedeki R gibi Okunur
rr ڕ, ڒ, ڔ ـڕ, ـڒ, ـڔ [r]
S,s S,s ـسـ ـس [s] Türkçedeki S gibi Okunur
Ş,ş Sh,sh ـشـ ـش [ʃ] Türkçedeki Ş gibi Okunur
T,t T,t ـتـ ـت [t] Türkçedeki T gibi Okunur
U,u U,u ـو [u] Hiçbir dilde olmayan bir ses

Türkçedeki U ya benzer

Û Ú,ú ﻭﻭ, ۇ ـوﻭ, ـۇ [uː] Türkçedeki U Harfı gibi Okunur, ama uzun U
Ù,ù ۈ ـۈ [y]
V,v V,v ڤ, ۋ ڤـ ـڤـ ـڤ ,ـۋ [v] Türkçedeki V gibi Okunur
W,w W,w ـو [w] İngilizcedeki W gibi Okunur
X,x X,x ـخـ ـخ [x] Azerice'nin X'si gibi Okunur
Ẍ,ẍ [5] Xh,xh ـغـ ـغ [ʁ] Çerkescedeki Гъ Okunur
Y,y Y,y يـ [j] Türkçedeki Y gibi Okunur
Z,z Z,z ـز [z] Türkçedeki Z gibi Okunur

Harfler ve ses değerleriDüzenle

 • X: Kürtçe'de ve ayrıca Tatarca’da ve Azerice’de kullanılır. Boğazdan gelen gırtlaksı bir H sesidir. Normal H sesinden biraz daha sert ve hırıltılıdır. H sesi hiçbir engele takılmadan çıkarken, bu ses boğazın üst kısmında titreşir. Arapçadaki Hı (خ) harfidir. Azericenin resmî harflerinden birisidir. İç ve Doğu Anadolu ağızlarında sıklıkla rastlanır. Örneğin: Baxmax (Bakmak) fiilinin okunuşu Baḥmaḥ şeklindedir ancak kelimenin içindeki h harfleri gırtlaktan ve hırıltılı olarak çıkartılır. Çaxmax (Çaḥmaḥ; Çakmak), Yanmax (Yanmaḥ; Yanmak)… Bu sesin Türkçedeki kullanımında çoğu zaman birbirlerine çok yakın kaynaklardan çıkan Arapçadaki Ha (ح) harfi ile olan farkı ortadan kalkmıştır (, ).
 • W: Kürtçede ve ayrıca Tatarca’da ve Türkmence’de kullanılır. Açık bir V harfidir. Klasik V sesinden kesinlikle farklıdır. V harfinde dudaklar birbirine değerken, bu seste (W harfinde) tıpkı U sesinde olduğu gibi dudakların birbirine değmesi söz konusu değildir. Arapçadaki Vav (و) ve batı dillerindeki w sesi başlıca örneklerdir. Örneğin: Dawul (Davul), Hawlu (Havlu),Yawaş (Yavaş).
 • Ê: Kürtçede ve ayrıca Gagavuzca'da kullanılır. Uzatılarak okunan ince bir e sesidir. Bu harfe Kürtçe ve Zazaca kelimelerde yine yoğun olarak rastlanır. Türkçede sadece birkaç kelimede mevcut olduğu için kullanımı öngörülmemiştir. Ancak yine de dilimizdeki bir iki kelimenin okunuşu ile bir fikir edinmemiz mümkündür. Örneğin: Mêmur, Poêtika, Nêyzen, Têlif...
 • Î: Türkçe’de ve Kürtçede kullanılır. Uzatılarak okunan ince bir i sesidir. Kullanımda İ harfindeki noktanın üzerine işaret koyulması çift noktalama gerektirdiğinden yalnızca düzeltme imi kullanılır, nokta düşer. Örneğin: Millî, Dînî, Çîdem, Dîdem, Îzan, Mîde...
 • Û: Kürtçede ve Türkçe’de kullanılır. Hafif uzatılarak okunan ince bir u sesidir. Doğru kullanım için kural olarak biraz uzatılması gerekir. Örneğin: Sükûnet, Mûris, Mûzip, Sûni…
 • : (Küçük harf: veya ℓ̗ ) Kürt alfabesinde ڵ ve Kiril Latinizasyonunda Љ sesini karşılamak için üretilmiştir. Türkçede bu ayrımın gerçekleştiği çok az kelime bulunduğu için ince L sesi için ayrıca bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin ucunun damağa doğru çekilmesiyle çıkarılan ve normal L sesine göre biraz daha ince olan bir sesi gösterir: Ḽâℓ̗ , Rôℓ̗ ... Üzerinde işaret bulunan ڵ veya noktalı ڶ harfi Arapça Boşnak alfabesinde ve Sorani-Kürt alfabesinde ince L sesini göstermek için kullanılır.
 • Q: Kürtçede ve ayrıca Tatarca’da ve Azerice’de kullanılır. Anadolu Türkçesindeki gırtlağa yakın olarak çıkarılan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türkî dillerde ise yine kalın K sesine yakın olarak gırtlaktan çıkarılan kalın bir G sesini karşılar. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağızlarında yaygın olarak kullanılır. Azeri Türkçesinin resmî harflerinden birisidir. Arapçadaki Kaf (ق) harfini karşılar. Örneğin: Qadın (Kadın) sözcüğünün okunuşu "Gadın" şeklindedir. Baştaki G sesi gırtlaktan ve kalın bir tonla söylenir. (Kimi lehçelerde ise ve bu sese oldukça yakın olan kalın gırtlaksı bir K sesi olarak okunur ve söylenir.)

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Têmûrê Xelîl. Elfabeya pêşin, romana pêşin û romannivîsê pêşin (Kürtçe) 26 Mayıs 2009, Erişim tarihi: 8 Aralık 2016.
 2. ^ Marogulov u Ə. Ş. (1929). Xө-xө hinbuna xөndьna nvisara kyrmançi, Nəşre dəwləţe Şewre Ərmənistane, Revan.
 3. ^ Celile Celil. Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak, 2008, Erişim tarihi: 8 Aralık 2016, ISBN 9756106785
 4. ^ "Ekim Devriminin 100. yılında Sovyet Kürtleri". 13 Kasım 2017. 17 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2020. 
 5. ^ Bedirxan, Celadet Ali (2002). "Elfabeya kurdî & Bingehên gramera kurdmancî" (pdf). http://www.nefel.com NEFEL. 9 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF).  |yayımcı= dış bağlantı (yardım)

Dış bağlantılarDüzenle