Küre Dağları

Küre Dağları (Eski Adı: İsfendiyar Dağları) Karadeniz Bölgesi'nde dağ sırası.

Batı Karadeniz Bölümü'nde kıyıdan içeri doğru paralel üç dağ sırası oluşturan dağlardan kıyıya en yakın sıra olan Küre Dağları'nın geniş sırtları üstünde yükselti, Ayancık'ın gerisinde 1.500 m'yi aşar. En yüksek doruğu Yaralıgöz Dağı'nda ise 2.019 m'yi bulur. Sinop-Bartın arasında doğu batı uzunluğu 300 km'den fazladır.

Sıradağlar Kastamonu ile bazı ilçeleri kıyı kuşağından ayırır. Engebeli Küre Dağları iklim elemanlarının kısa mesafede değişmesine sebep olup, mikroklima alanları oluşturur. Dağların sahile yakın kısımlarında Karadeniz iklimi etkin iken iç kesimlerde Karasal iklim belirginleşir. Sıcaklıktaki iniş çıkışlar, yüksek sıcaklık farkı, don olayının artması ve ilkbahara sarkması iç kısımların özelliklerindendir. Denizden uzak platolarda yağış miktarı sahilin yarısı kadardır. Erinç'e göre dağın sahil bölgeleri yarı nemli, iç bölgeler yarı kurak iklim sınıfındadır[1].

OluşumuDüzenle

Alpin Orojenezi sistemine bağlı olarak oluşan bir sıra dağlar sisteminin parçasıdır. Pangea adlı kara parçasının parçalanması ile oluşan Tetis Denizinin altında kalan kısımlarının, Afrika kıtasının Anadolu yarımadasına baskı yapması ile Alp Orojenez sistemine bağlı olan bu dağ silsilesi şeklinde yükselmesi ile oluşmuştur. Küre Dağları Fransa'dan başlayarak, Balkanlardan Anadolu'yla, Kafkaslar ve İran üzerinden Himalayalara kadar uzanan dağ silsilesinin bir parçasıdır.

Bitki ÖrtüsüDüzenle

Yamaçları ormanlarla kaplıdır.

Kastamonu'yu İnebolu'ya bağlayan kara yolu dağ üzerinden Çataltepe geçidiyle aşılır.


  1. ^ Coşkun, Selahi (2021). "Küre Dağlarının Kastamonu iklimi üzerindeki etkileri". Türk Coğrafya Dergisi. 28 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2021.