Kürdistan Eyaleti

Kürdistan Eyaleti şu anlamlara gelebilir: