Küfür

toplumun uygunsuz gördüğü sözcükler

Küfür veya sövgü, hoş olmayan, kırıcı, incitici ve görgüsüz sözlerdir. Eskiden küfür olarak sayılan kimi sözcükler bugün günlük yaşamdaki sıradan sözcükler olarak kullanılmaktadır. Örneğin: Salak sözcüğü 1980'li yıllara kadar en kötü ve büyük küfürlerden sayılırken günümüzde o denli etkili bir küfür değildir. Küfrün derecesi kişiden kişiye değişebilir.

Küfür, toplum tarafından hoş görülmeyen sözlerdir.

Ayrıca bakınız değiştir