Küçük Çavuş Ahmed Paşa

Küçük Çavuş Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Yeniçeri ağası iken Şubat 1648'de vezirlikle Anadolu Beylerbeyi oldu. Aynı sene Ağustos ayında Haydaroğlu tarafından öldürüldü.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 162