Kötümserlik kavramı (pesimizm) iyimserlik (optimizm) kavramının tam karşıtı olarak, dünya görüşü ve yaklaşımında düzeltilemeyecek kötü bir dünya portresidir. Kötümserler her zaman kötü biten bir son düşünürler. Kötümser birinin "Bardağın yarısı boş mu yoksa yarısı dolu mu?" sorusuna vereceği yanıt, yarısının boş olduğu yönünde olacaktır. Kötümserlik, tarih boyunca, düşüncenin birçok temel alanında etkili olmuştur.

Felsefede Kötümserlik

değiştir

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya adlı eserinde Arthur Schopenhauer radikal bir metafizik kötümserliğini nedenselleştirmiştir. Temel cümlesi olan "bütün yaşam acı çekmedir" (Alles Leben ist Leiden) ya da tüm hayatın tek bir kelimeyle açıklaması olarak gösterdiği "çabalama" (streben) filozofun dünyaca tanınmış en önemli kötümserlerden olduğuna birkaç örnektir yalnızca. Özellikle 20.yy düşünce dünyasında kötümserlik büyük bir ölçüde kendini gösterir. Kötümserliğin etkilediği isimlerden birkaçı olarak Emil Mihai Cioran, Ulrich Horstmann, Ludwig Marcuse, Theodor Heuss gösterilebilir.

Ayrıca bakınız

değiştir