Kömür tozu, kömür üretimi sırasında oluşan toz. Kömürün kırılgan yapısı sebebiyle kazılması ve nakliyesi sırasında da oluşabilir. Çok çeşitli kullanım alanları vardır.

Kömür tozunun taşınması için silo vagonu

Riskler değiştir

Patlamalar değiştir

Havayla karışmış kömür tozu patlayıcı etki gösterebilir. Üretim sırasında ortaya çıkan kömür tozu oldukça büyük risk oluşturabilir. Kömür uzaklaştırılsa da, kömür tozu ortamda kaldığında, havayla karışması tehlikeye sebep olabilir. Özellike kömür madenleri açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yeraltında yapılan patlatmalar sonucu oluşan şok dalgası, durgun halde bulunan kömür tozunu havaya karıştırarak, tüm [galeri]lerde potansiyel tehlike oluşturmaktadır.

Riski azaltmanın en etkili yolları; sulu üretim yapmak, havada asılı kalan kömür tozunun yoğunluğu azaltmak için taş tozu kullanmakdır.

Akciğer ve deri problemleri değiştir

Kömür madenlerinde çalışan işçiler, kömür tozlarını uzun süre solumaları sonucu pnömokonyoz hastalığına yakalanmaktadırlar.

Kullanım alanları değiştir

Enerji üretiminde değiştir

Termik santrallerde kullanılacak olan kömür tozu, özel bir değirmenle öğütülür. Elde edilen kömür pudra inceliğindedir. Öğütülmüş kömür tozu, termmik santrallerde elektrik üretimi için kullanılabilir. Ancak bu kadar ince öğütülmüş kömür, çevre için çok büyük risk oluşturmaktadır. Özellikle nakliyesi sırasında, çok kolay havaya karışmakta ve bazı durumlarda, patlamalara sebep olabilmektedir.

Sanayide değiştir

Kömür tozu veya pudra kömür, döküm kumu katkı maddesi olarak da kullanılır. Kömür Tozu Döküm Kumu ile Birlikte Pik ve Sfero Döküm Sanayi için Kullanılır, Kömür Ögütülerek belirli ebatlara getirilir, kömürdeki kül,nem gibi oranları düşük ise temiz bir döküm gercekleşir, kömürün kalitesine göre kömür tozunun kalitesi belirlenir, toz nem ve diğer etkenler kömür tozunun kalitesini düşürür, kömür tozunda yapılacak döküme göre tane büyüklüğü tercih edilir.

Ayrıca bakınız değiştir