Kâkûyîler

1008-1141 arası kurulan Müslüman Fars Hanedanı

Kâkûyîler ya da Kâkeveyhîler, 1008-1274 yılları arasında İran'ın Yezd, İsfahan, Hemedan ve Rey eyaletlerinde hüküm süren Deylemli hanedan.

1042 yılında basılmış bir Kakuyi sikkesi

Sırasıyla Büveyhoğulları, Gazne Devleti'ne ve Selçuklu Devleti'ne bağlanan Kakuyiler 1051'de İsfahan'ın kesin olarak Selçuklulara ilhak edilmesiyle ortadan kalkmışlardır. Selçuklulular bu aileyi Yezd valileri olarak kullanmışlardır.

Tüm İran'a hakim olan İlhanlılar tarafından 1274 yılında kesin olarak ortadan kaldırılmışlardır.