Istar, ağaç ya da demirden yapılmış olup çul, çuval, heybe ve kilim dokumaya yarayan bir el tezgâhıdır. El tezgâhlarında bu malzemeler dokunurken, ön yüzlerine geleneksel Türk motifleri işlenir.